Mission og vision for Låsby skole

Gennem det sidste skoleår har skolebestyrelsen arbejdet på en mission og vision for Låsby skole. I løbet af dette skoleår skal vi arbejde med at gøre visionen til virkelighed i samarbejde med skolens samlede personalegruppe.

Mission:

Vi udvikler hele mennesker - med vilje.

Vision:

"Låsby skole er byens skole, hvor alle elever lærer at lære i et inspirerende læringsmiljø samt trygt og forpligtigende fællesskab".

Arbejdsdag 2017

Tak til alle forældre og elever, der deltog i arbejdsdagen!

Den første - i en forhåbentlig lang række - arbejdsdage på Låsby Skole blev afholdt i fredags. Forældre og elever fik beskåret buske og træer omkring indskolingens skolegård, samt malet skure og legehuse. Vi glæder os over resultatet, og glæder os over, at I vil tage medejerskab over vores alle sammens skole.

Med venlig hilsen

Personalet

Præcisering af regler for færdsel på Låsby skole

Låsby Skole har efter ønske fra bl.a. elevrådet valgt at præcisere vore regler for færdsel på skolens område. I kan finde reglerne på skolens hjemmeside, sammen med den andre ordensregler. Se linket herunder.

Find skolen