Mission og vision for Låsby skole

Gennem det sidste skoleår har skolebestyrelsen arbejdet på en mission og vision for Låsby skole. I løbet af dette skoleår skal vi arbejde med at gøre visionen til virkelighed i samarbejde med skolens samlede personalegruppe.

Mission:

Vi udvikler hele mennesker - med vilje.

Vision:

"Låsby skole er byens skole, hvor alle elever lærer at lære i et inspirerende læringsmiljø samt trygt og forpligtigende fællesskab".

Låsby Gymnastikafdeling og DGI

Låsby Gymnastikafdeling afholder gymnastikskole i samarbejde med DGI den 9 og 10 august 2018 fra kl 9 -15.

Det er første gang at Låsby gymnastikafdeling afholder sommergymnastikskole, så tilmeld dig i dag.

klik for at se mere.

Den nationale trivselsmåling

Kære forældre
 
I kølvandet på debatten om Den nationale trivselsmåling og anonymitet har Undervisningsministeriet udsendt en cirkulæreskrivelse (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200977).
 
Cirkulæreskrivelsen giver jer som forældre mulighed for, at anmode Styrelsen for It og Læring om at få anonymiseret jeres barns besvarelse af Den nationale trivselsmåling fra 2015-2017.
 
I kan finde mere information på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside (https://www.stil.dk/aktuelt/stil/2018/apr/180430-ny-mulighed-for-at-anonymisere-elevdata-i-tidligere-trivselsmaalinger). Her fremgår konkret vejledning til, hvordan man anmoder om anonymisering (https://stil.dk/uddannelsesdata/De-nationale-trivselsmaalinger-2015-2017).
 
Sidste frist for at sende anmodning til Styrelsen for It og Læring er den 1. september 2018.


MVH Louise Timm

Find skolen