Velkommen til Låsby skole

På Låsby skole har vi fokus på at alle skal lære – også de fagligt dygtige. Et andet vigtigt fokus er, at alle skal trives og komme til en skole, de ikke vil hjem fra.

Med skolereformen er der kommet nye tiltag, som vi systematisk og trin for trin indfører. Disse trin skal med nye måder at tænke skole på - og med tiden gøre, at flest mulige elever trives, samt 80% af vores elever er gode til dansk og matematik.

Dette kan kun lade sig gøre ved at vi alle samarbejder: ledelse, forældre, elever, pædagoger, lærere, sekretærer, service leder m.fl. Vi har alle en vigtig rolle i at vores børn og unge har progression i læring og trivsel. Derfor velkommen til Låsby skole, hvor alle er inviteret til at bidrage og lade sig involvere. Faktisk er vi alle forpligtede til at spille hver vores rolle ind i skolens fællesskaber.

Vi har alle samme mål:

TRIVSEL OG LÆRING FOR ALLE BØRNENE

Besøg ved vandhul

Eleverne i 3. brugte en fagdag i Natur og Teknologi til at undersøge livet i et vandhul uden for Låsby. Vi var heldige at se haletudserne forlade deres æg. Der blev fanget forskellige vandinsekter bl.a. guldsmedelarver og skorpionstæger.

Afgangsprøver 2016

Efter påske nærmer tiden sig for afgangsprøver for 9. klasse sig med hastige skridt. Elever og lærere er igang med at forberede sig til prøverne, der finder sted i løbet af maj og juni måned. 

Vi kan hermed offentliggøre datoerne for de skriftlige prøver i begyndelsen af maj måned. De fleste af disse er obligatoriske prøver, som alle skal igennem. 

Hvilke fag, 9. klasseseleverne på Låsby Skole har fået udtrukket, offentliggøres først den 25. april. 

I kan finde flere oplysniinger i folderen Folkeskolens afgangsprøve 2016

 

Efter 9. klasse...

Nedenfor kan I finde en informationspjece fra Undervisningsministeriet om valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Mini-vejledning om valg af ungdomsuddannelse

I kan finde mere information om valg af ungdomsuddannelse på Skanderborg Odder Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside: www.uu-os.dk

I kan desuden finde information om uddannelser på Uddannelsesguiden www.ug.dk. Her kan I bl.a. finde inspiration til uddannelsesvalg.

 

 

Find skolen