Velkommen til Låsby skole

På Låsby skole har vi fokus på at alle skal lære – også de fagligt dygtige. Et andet vigtigt fokus er, at alle skal trives og komme til en skole, de ikke vil hjem fra.

Med skolereformen er der kommet nye tiltag, som vi systematisk og trin for trin indfører. Disse trin skal med nye måder at tænke skole på - og med tiden gøre, at flest mulige elever trives, samt 80% af vores elever er gode til dansk og matematik.

Dette kan kun lade sig gøre ved at vi alle samarbejder: ledelse, forældre, elever, pædagoger, lærere, sekretærer, service leder m.fl. Vi har alle en vigtig rolle i at vores børn og unge har progression i læring og trivsel. Derfor velkommen til Låsby skole, hvor alle er inviteret til at bidrage og lade sig involvere. Faktisk er vi alle forpligtede til at spille hver vores rolle ind i skolens fællesskaber.

Vi har alle samme mål:

TRIVSEL OG LÆRING FOR ALLE BØRNENE

Et bæredygtigt lokalmiljø

Nyhed billede
8. årgang har i foråret arbejdet i fysik/kemi med at tilegne sig ikke bare viden om energi, men også et godt fundament at handle ud fra. I faget arbejder vi, så teori og eksperimenter understøtter hinanden efterfulgt af et projekt, hvor det at engagere sig i samfundet er centralt.

Geografforlaget udskrev en konkurrence i samme periode og vi valgte derfor at samle alle gruppernes overvejelser i ét og indsende dette. At vi vandt konkurrencen er jo skønt.

Vi ønsker som skole at være aktive og engagerede i forhold til det lokalmiljø, vi er en del af. For at vores elever kan dette, er det vigtigt, at de bliver godt modtaget, når de henvender sig til de lokale interessenter med spørgsmål. Vi har inden for skolens rammer kun et meget begrænset udsyn til den virkelighed, der omgiver os Vi er derfor dybt taknemmelige over for de mange, der også i dette tilfælde har taget vores elever alvorligt, når de har henvendt sig.

Uden et samspil med omgivelserne bliver skolens arbejde let for snæversynet.
Vi håber på samme velvilje, når vi i efteråret skal arbejde teoretisk/eksperimentelt og i projektform med andre grene af bæredygtighed. Vi skal have kemien i centrum og se på luftforurening og problematikken omkring sprøjtning og gødning. I denne forbindelse håber vi at komme i dialog med såvel industri som landbrug og kommune.


Find skolen