Velkommen til Låsby skole

På Låsby skole har vi fokus på at alle skal lære – også de fagligt dygtige. Et andet vigtigt fokus er, at alle skal trives og komme til en skole, de ikke vil hjem fra.

Med skolereformen er der kommet nye tiltag, som vi systematisk og trin for trin indfører. Disse trin skal med nye måder at tænke skole på - og med tiden gøre, at flest mulige elever trives, samt 80% af vores elever er gode til dansk og matematik.

Dette kan kun lade sig gøre ved at vi alle samarbejder: ledelse, forældre, elever, pædagoger, lærere, sekretærer, service leder m.fl. Vi har alle en vigtig rolle i at vores børn og unge har progression i læring og trivsel. Derfor velkommen til Låsby skole, hvor alle er inviteret til at bidrage og lade sig involvere. Faktisk er vi alle forpligtede til at spille hver vores rolle ind i skolens fællesskaber.

Vi har alle samme mål:

TRIVSEL OG LÆRING FOR ALLE BØRNENE

Tak for en god skolefest 2016

Kære alle, elever, lærere, pædagoger, forældre, søskende og bedsteforældre.

Tak for en rigtig god skolefest. Tak til det personale og de over 100 børn, der spillede Per Gynt i Hallen. Tak til de forældre og 7. klasser, der lavede mad til 700 personer, til de der serverede kaffe, til SFOen, der stod for de aktiviteterne i B, og til alle jer andre der bidrog med udstillinger og udsmykning af skolen. Tak til elever og personale i D og E, der for første gang i år deltog i festen.

Vi ser frem til at se jer alle tilbage på skolen på mandag.

Skolefest 4. februar

Nedenfor kan I finde programmet for året skolefest. Vi glæder os alle sammen til at gentage de foregående års succes.

Indbydelse 

Bestillingsseddel

Med venlig hilsen

Låsby Skole

Efter 9. klasse...

Nedenfor kan I finde en informationsprjece fra Undervisningsministeriet om valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Mini-vejledning om valg af ungdomsuddannelse

I kan finde mere information om valg af ungdomsuddannelse på Skanderborg Odder Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside: www.uu-os.dk

I kan desuden finde information om uddannelser på Uddannelsesguiden www.ug.dk. Her kan I bl.a. finde inspiration til uddannelsesvalg.

 

 

Find skolen