Mission og vision for Låsby skole

Låsby Skole er en skole, hvor vi udvikler hele mennesker - med vilje.

Låsby skole er byens skole, hvor alle elever lærer at lære i et inspirerende læringsmiljø, samt trygt og forpligtigende fællesskab.

Arbejdsdag 2018

Hej alle forældre på Låsby skole

Fredag d.21.9 har skolen arbejdsdag fra kl.16-19 med efterfølgende hygge og lidt bespisning til alle der har været med. Alle er velkommen store som små
Der er mange forskellige opgaver, fordelt i afd. A-B-C inde som udenfor, så alle burde have mulighed for at kunne være med. Man er selvfølgelig velkommen selv om man ikke kan være med hele tiden
Det er Jean og Jimmy der er tovholder
Vi starter udenfor ved flagstangen kl.16 hvor man fordeler sig på de forskellige opgaver

Med venlig hilsen
Jean Moberg

PS: Hvis nogle har noget af følgende ting, er man meget velkommen til at tage det med
Bormaskiner/skruemaskine
Save
Trappestige
Krydderurter, der kan udplantes i plantekasser

Den nationale trivselsmåling

Kære forældre
 
I kølvandet på debatten om Den nationale trivselsmåling og anonymitet har Undervisningsministeriet udsendt en cirkulæreskrivelse (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200977).
 
Cirkulæreskrivelsen giver jer som forældre mulighed for, at anmode Styrelsen for It og Læring om at få anonymiseret jeres barns besvarelse af Den nationale trivselsmåling fra 2015-2017.
 
I kan finde mere information på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside (https://www.stil.dk/aktuelt/stil/2018/apr/180430-ny-mulighed-for-at-anonymisere-elevdata-i-tidligere-trivselsmaalinger). Her fremgår konkret vejledning til, hvordan man anmoder om anonymisering (https://stil.dk/uddannelsesdata/De-nationale-trivselsmaalinger-2015-2017).
 
Sidste frist for at sende anmodning til Styrelsen for It og Læring er den 1. september 2018.


MVH Louise Timm

Find skolen