Mission og vision for Låsby skole

Gennem det sidste skoleår har skolebestyrelsen arbejdet på en mission og vision for Låsby skole. I løbet af dette skoleår skal vi arbejde med at gøre visionen til virkelighed i samarbejde med skolens samlede personalegruppe.

Mission:

Vi udvikler hele mennesker - med vilje.

Vision:

"Låsby skole er byens skole, hvor alle elever lærer at lære i et inspirerende læringsmiljø samt trygt og forpligtigende fællesskab".

Arbejdsdag 2017

Tak til alle forældre og elever, der deltog i arbejdsdagen!

Den første - i en forhåbentlig lang række - arbejdsdage på Låsby Skole blev afholdt i fredags. Forældre og elever fik beskåret buske og træer omkring indskolingens skolegård, samt malet skure og legehuse. Vi glæder os over resultatet, og glæder os over, at I vil tage medejerskab over vores alle sammens skole.

Med venlig hilsen

Personalet

Indskrivning til Låsby skole 2018

Husk at deadline for at indskrive dit barn til skolestart for skolestart i august 2018 er d. 21. januar.

Du indskriver dit barn på denne side. https://indskrivning.dk

Vejleding / hjælp til indskrivning kan findes her https://goo.gl/E9vrE8

Find skolen