Regler i afd. B

  1.  Alle er ude i alle pauser indtil efterårsferien og fra påske til sommerferien.
  2.  5. og 6. kl. må være inde i 12-frikvarteret fra efterårsferien til påske.
  3.  Ingen brug af PC´ere i frikvartererne.
  4.  Eleverne bør ikke møde før kl. 8.10, da tilsyn begynder kl. 8.10.
  5.  Umiddelbart efter sidste lektion forlader eleverne afd. B.
  6.  Mobiltelefon må benyttes udenfor i frikvartererne kun til musik og spil.
  7.  Bordtennisbord i alrum B, multibanen og gymnastiksalen må benyttes efter plan.
  8.  Mad må kun spises udenfor eller i kantinen.